Tværfaglighed - et krav i hospiceomsorg

Det tværfaglige team på Hospice Vendsyssel består af lægesygeplejerske, fysioterapeut, præst, musikterapeut, socialrådgiver og psykolog.

Det er vores opfattelse, at et tæt samarbejde mellem disse grupper er en forudsætning for, at hospiceomsorgen opleves som optimal af patienterne og deres pårørende.

Vi har fokus på både fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemstillinger. Det er nødvendigt, at patientens plagsomme symptomer anskues fra alle disse vinkler.

Faggrupperne skal arbejde ud fra behandlingsstrategier, men skal hele tiden forholde sig åbne over for utraditionelle ønsker og behov fra patienternes side.

Ud over det palliative team består personalegruppen i dag af hospicechef, afdelingssygeplejerske/souschef, sekretær, servicemedarbejdere, pedel, kok og køkkenassistenter.
 
billede

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn
Tlf: 44 22 64 64