Opholdet på Hospice

Et ophold på hospice kan være af forskellig art. På de næste sider kan du få information om hvilke typer af indlæggelser vi har på hospice.

Du kan også læse om hvilke kriterier der er, og hvordan man bliver visiteret til en plads på hospice.

Desuden kan du læse beskrivelse af vores fysiske rammer, og hvilke faciliteter, vi kan tilbyde dig og dine pårørende.

De fleste af patienterne, som indlægges på Hospice Vendsyssel er indlagt til livets afslutning. Du kan her læse mere om, hvordan vi tager afsked på Hospice Vendsyssel.
billede

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn
Tlf: 44 22 64 64