Ledige stillinger

Sygeplejerske Hospice Vendsyssel

Hospice Vendsyssel søger en sygeplejerske pr. 1.11.2017 eller snarest derefter.
Stillingen er 0,8/31,45 timer primært dagvagt med enkelte aften/nattevagter.
Der er fremmøde 5 weekender i et 12 ugers rul.

Interesse for funktionen som klinisk vejleder for sygeplejestuderende vægtes højt.
Det forventes, at ansøger har eller er villig til tage uddannelse til klinisk vejleder.

Hospice Vendsyssel er en selvejende institution med 9 pladser, beliggende i Frederikshavn.
Den tværfaglige indsats for uhelbredelig syge og døende samt de pårørende er
kerneydelsen. Læs mere på www.hospice-vendsyssel.dk

Ansøgere skal gøre sig klart, at omsorgen for alvorligt syge og døende kræver ro og overskud i eget liv. Rummelighed for menneskets forskelligheder, ønsker og behov - samt accept af dette er altid dit udgangspunkt.

Det er vigtigt, at du er i besiddelse af personligt mod til at stå i komplekse problemstillinger, kan handle selvstændigt sygeplejefagligt, samt i svære eksistentielle situationer med patienter og pårørende.
Du skal kunne tilsidesætte egen opfattelse af patientens behov – til fordel for patientens ønsker og behov.
Dit faglige ståsted og dine erfaringer er en vigtig indre kerne for os og du er klar til at lære hospicefilosofiens tilgang til mennesket.
Som udgangspunkt har du mindst 2 års erfaring som sygeplejerske.
Der er mulighed for ekstra timer i afløsning. Weekendtillæg til udbetaling.

Ansøgning pr. mail til hospicechef Birgitte Nielsen: bin@hospice-vendsyssel.dk
Ansøgningsfrist d. 23.10.2017 kl. 12.

billede

Hospice Vendsyssel

Suderbovej 85
9900 Frederikshavn
Tlf: 44 22 64 64